HISTORIE BV BOURGONDIË:

Op 22 april 1974 is Basketball Vereniging Bourgondië opgericht, toen nog onder de naam Scandecor.

Na een aantal jaren onderdeel te zijn geweest van een omnivereniging, genaamd Scandecor/SVB, volgde de afsplitsing en is de vereniging zich verder gaan ontwikkelen en profileren als Basketbalvereniging Bourgondië.

Onze vereniging heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld als een volwaardige vereniging met veel jeugd.